Bamarpol.pl

Seria żółta

15mm/0.5” pompa Pumps 2000 z zaworem kulowym

 • Waga ok. 4,5 kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 6 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 62 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
15mm/0.5" zawór kulowy - P15BY01


25mm/1” pompa Pumps 2000 z zaworem kulowym

 • Waga ok. 7 kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 8 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 222 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
25mm/1" zawór kulowy - P25BY01


38mm/1.5” pompa Pumps 2000 z zaworem kulowym

 • Waga ok. 14 kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 12 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 300 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
38mm/1.5" zawór kulowy - P38BY01


50mm/2” pompa Pumps 2000 z zaworem kulowym

 • Waga ok. 25 kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 18 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 568 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
50mm/2" zawór kulowy - P50BY01


Zawór szlamowy - ATEX I M2 c i II 2GD c T6

25mm/1” pompa Pumps 2000 z zaworem szlamowym

 • Waga ok. 7 kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 20 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 222 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
25mm/1" zawór szlamowy - P25SY01


50mm/2” pompa Pumps 2000 z zaworem szlamowym

 • Waga ok. 21kg
 • Możliwość przepompowania ciał o średnicy do 46 mm
 • Natężenie przepływu 0 - 553 l/min
 • Nie ma potrzeby smarowania
 • Samozasysająca

Karta informacyjna:
50mm/2” zawór szlamowy - P50SY01